I termin - do 7 dni przed imprezą (włącznie)

II termin

Wpłata gotówkowa w dniu imprezy lub przelewem krócej niż 7 dni przed imprezą
(tylko w przypadku wolnych miejsc,

nie obowiązują zniżki)

Koszt uczestnictwa

Członkowie Automobilklubu Wielkopolski

Niezrzeszeni
Udział w FIBARO Tor Poznań Track Day
530 zł
580 zł
750 zł
Udział w Tor Poznań Track Day CLASSIC CUP
399 zł
449zł
750 zł
Udział w pojedynczej sesji TPTD
80 zł
90 zł
170 zł
Udział w dwóch sesjach TPTD

210 zł

240 zł
270 zł
Udział w trzech sesjach TPTD
310 zł
350 zł
370 zł

 

OPCJE DODATKOWE

 

Wpisowe dodatkowego zawodnika tym samym samochodem (Opcja 2)
+100 zł
Wpisowe z serwisem wyścigowym (Opcja 3)
+50 zł
Wpisowe z boksem serwisowym z mediami (230V, TV, internet, "siła" 380V) (Opcja 4)
+300 zł
Wpisowe z miejscem na namiot serwisowy dla jednego samochodu (Opcja 6)
+100 zł
Udział osoby towarzyszącej (Opcja 1)
60 zł
Opłata dodatkowa za udział z opieką indywidualnego instruktora - prosimy o kontakt
800 zł
Opłata dodatkowa za wystawienie duplikatu licencji Tor Poznań Track Day
50 zł
Opłata dodatkowa za skorzystanie z kasku TPTD (zaw. dezynfekcję oraz ochraniacz hig.)
50 zł
Opłata dodatkowa za złamanie zakazu wyprzedzania w zakrętach (za każde złamanie)
1000 zł
Opłata dodatkowa za złamanie zasad bezpieczeństwa TPTD (za każde złamanie)
500 zł
Opłata dodatkowa za jazdę na torze bez numerów startowych lub naklejek partnerów TPTD umieszczonych zgodnie z opublikowanym schematem
500 zł
Opłata dodatkowa za zgubienie lub zniszczenie transpondera (kostki do pomiaru czasu)
1200 zł
Dla uczestników TPTD chcących wziąć udział w następnej z kolei edycji TPTD - 10 % zniżki!!!

 

KARNETY

Karnet na 3 dowolne edycje FIBARO Tor Poznań Track Day w sezonie - 10 % zniżki!!!

(jednorazowa rejestracja z wpłatą 1566zł + wykonanie od razu kolejnych 2 rejestracji bez wpłaty + informacja o tym via email)
Karnet na 5 dowolnych edycji FIBARO Tor Poznań Track Day w sezonie - 20 % zniżki!!!

(jednorazowa rejestracja z wpłatą 2320zł + wykonanie od razu kolejnych 4 rejestracji bez wpłaty + informacja o tym via email)
Karnet na 10 dowolnych edycji FIBARO Tor Poznań Track Day w sezonie - 30 % zniżki!!!

(jednorazowa rejestracja z wpłatą 4060zł + wykonanie od razu kolejnych 9 rejestracji bez wpłaty + informacja o tym via email)

 

Do 7 dni przed treningiem można dokonać dowolną zmianę jego terminu lub anulowanie rezerwacji, po tym okresie zmiana nie jest już możliwa – zapewnione jest miejsce na imprezie = wpisowe nie zostanie zwrócone.

Dozwolone jest ustanowienie zastępstwa z dopłatą do 580zł.

 

Dla karnetów zakupionych po 01.08.2017 bez rejestracji na wszystkie edycje z karnetu (procedura opisana powyżej):

Zgłoszenie z Karnetu w okresie >=7 dni przed imprezą = dopłata do 580zł

Zgłoszenie z Karnetu w okresie <7 dni przed imprezą = dopłata do 750zł

 

Karnety zachowują ważność w sezonie w którym zostały zakupione.

Zniżki się nie sumują.

Data treningu:VII edycja - 21 czerwca 2017 Środa (FIBARO Tor Poznań Track Day)

VIII edycja - 2 lipca 2017 Niedziela (FIBARO Tor Poznań Track Day)

IX edycja - 12 lipca 2017 Środa

X edycja - 30 lipca 2017 Niedziela (FIBARO Tor Poznań Track Day) (Brak Miejsc)

 

XIV edycja - 20 sierpnia 2017 Niedziela (FIBARO Tor Poznań Track Day)

XV edycja - 3 września 2017 Niedziela (FIBARO Tor Poznań Track Day)

)

 
 
10.12.2017r. godz. Porsche Centrum Poznań - koszt udziału 50zł
Kalendarz pamiątkowy TPTD 2018 (format A3) - 30zł/sztuka
Wybór pojedynczej, dwóch - trzech sesji lub udział w całości FIBARO TPTD Przy wyborze 2-3 sesji wskazujemy godzinę rozpoczęcia pierwszej
Imię:
Nazwisko:
Nr dowodu osobistego:
Nr. Prawa Jazdy/Licencji: Do jazd zostaną dopuszczone jedynie osoby posiadające prawo jazdy lub licencję wyścigową
Telefon:
Email:
Członek AW?
(wymagane okazanie aktualnej legitymacji lub dowodu opłacenia składki członkowskiej)
Adres kontaktowy Ulica:
Kod:  Miejscowość:
 DANE SAMOCHODU
Marka:
Typ:
Pojemność: cm3
Moc: KM
Rok produkcji : (Rok produkcji z dowodu rejestracyjnego)
Grupa klasyfikacji w sezonie TPTD 2017


Klasy Pucharu TPTD CLASSIC CUP (dla samochodów mających ponad 20 lat - które wyprodukowane były przed rokiem 1997 (data produkcji z dow.rej.) W przypadku samochodów, które weszły do produkcji po roku 1990 udział w TPTD CLASSIC CUP do decyzji organizatora) 
 

UWAGA! Opony typu slick (lub nieposiadające homologacji europejskiej E, ECE), dopuszczone są jedynie w samochodach wzmocnionych konstrukcyjnie - z klatką bezpieczeństwa!!!
Wszystkie pojazdy wyjeżdżające na tor muszą posiadać zainstalowane uchwyty holownicze!

 SZCZEGÓŁY UDZIAŁU W TRENINGU
Wybór koloru grupy jazd doskonalących (limit uczestników w każdej grupie =20 samochodów, w grupie czerwonej 25)

slicki...), mocne samochody seryjne z doświadczonymi kierowcami śrubującymi swoje osiągi, czasy okrążenia <~ 01:50

doskonalący poszczególne sektory, uzyskiwane czasy okrążenia >~02:00

Wybór Pakieru Serwisowego

(0zł)

Opisy Pakietów
Rezerwacja dodatkowego miejsca podczas TPTDOpłaty

Wpisowe


Kod Zabezpieczający Groupon / Kod vouchera podarunkowego

Po werfikacji kodu zgłoszenie zostanie przeniesione na właściwą podstawową uczestników ( w ciągu ok 24h).

Po poprawnym wypełnieniu i wysłaniu formularza system przejdzie do systemu płatności On-Line - przy rejestracji przy pomocy kodu Groupon opłata dotyczy wyłącznie opcji dodatkowych (os.tow, serwis, dodatkowy kierowca....) wyliczoną poprawną kwotę należy wprowadzić do okienka "Razem do wpłaty".

Liczba osób towarzyszących:
osób= zł.
Rezerwacja Kalendarzy TPTD 2018 Format A3 (30zł/szt.)
ilość= zł.

Razem do wpłaty
Mimo dołożenia wszelkich starań automatyzacja wyliczenia kwoty wpłaty może zawierać błędy wymagające korekty. Prosimy o weryfikację kwoty.

PROGRAMY RABATOWE


(jednorazowa rejestracja z wpłatą 1566zł + wykonanie od razu kolejnych 2 rejestracji bez wpłaty + informacja o tym via email)
(jednorazowa rejestracja z wpłatą 2320zł + wykonanie od razu kolejnych 4 rejestracji bez wpłaty + informacja o tym via email)
(jednorazowa rejestracja z wpłatą 4060zł + wykonanie od razu kolejnych 9 rejestracji bez wpłaty + informacja o tym via email)

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że w dniach: biorę udział w imprezie na Torze Poznań w ramach Mistrzostwa Okręgu Poznańskiego PZM w Amatorskich Samochodowych Wyścigach Płaskich, Akademii Sportowej Jazdy Porsche / Tor Poznań Track Day / Tor Poznań Track Day Profi na własną odpowiedzialność i tym samym zrzekam się wszelkich roszczeń wobec Organizatora. Zobowiązuję się do bezpiecznej jazdy ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa innych osób znajdujących się na terenie prób i toru wyścigowego. Odpowiadam również za szkody umyślnie i nieumyślnie wyrządzone tym osobom lub ich mieniu powstałe w wyniku mojej obecności na torze. Zobowiązuję się w szczególności do pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń infrastruktury toru, które powstaną z mojej winy. Powyższe oświadczenie podpisuję świadomy niebezpieczeństwa utraty zdrowia lub życia podczas przejazdów na terenie prób sportowych i Toru Poznań. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych związanych z organizacją imprezy oraz na publikowanie zdjęć i wyników na stronach internetowych organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak też prawo do żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych. Przyjmuję do wiadomości, iż żądanie zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych jest jednoznaczne z moją rezygnacją z udziału w imprezie.
Zobowiązuję się do:
a) nie wyprzedzania na zakrętach,
b) nie zmieniania toru jazdy podczas wyprzedzania mnie przez samochody jadące szybciej,
c) umożliwienia wyprzedzania na prostej kierowcom jadącym szybciej,
d) opuszczenia toru na żądanie wyznaczonej osoby lub wg. ustaleń podczas odprawy,
e) ustąpienia pierwszeństwa samochodom znajdującym się na torze przy wyjeździe z depo na tor,
f) nieprzekraczania prędkości w DEPOT 30 km/h oraz nieprzekraczania białej linii wyjazdu z Depot,
g) respektowania wszystkich zasad bezpieczeństwa obowiązujących na torze wyścigowym.
Oświadczam również, że:
a) mam sprawny technicznie samochód, który jest wyposażony w gaśnicę,
b) jestem trzeźwy i w ciągu 48 godzin przed konkurencjami nie spożywałem alkoholu pod żadną
postacią jak również nie przyjmowałem leków i substancji upośledzających moją zdolność prowadzenia
pojazdów mechanicznych,
c) nie stwierdzono u mnie zaburzeń psychicznych i fizycznych uniemożliwiających kierowanie
pojazdami mechanicznymi,
d) będę miał włączone światła mijania podczas przejazdów,
e) będę sygnalizował awarię światłami awaryjnymi,
f) usunę w miarę możliwości samochód z toru w przypadku jego awarii lub wypadku,
g) będę wykonywał polecenia osób porządkowych jeśli takie osoby będą się znajdowały na torze. ,
h) zobowiązuję się do uiszczenia kary regulaminowej w wysokości 500 zł za złamanie zasad bezpieczeństwa TPTD (za każde złamanie),
i) zobowiązuję się do uiszczenia kary regulaminowej w wysokości 1000 zł za złamanie zakazu wyprzedzania w zakrętach (za każde złamanie),
j) zobowiązuję się do uiszczenia kary regulaminowej w wysokości 500 zł za jazdę na torze bez numerów startowych i obowiązkowych naklejek TPTD umieszczonych zgodnie z opublikowanym schematem,
k) złożenie protestu jest związane z opłaceniem kaucji w wysokości 2000zł, zwrotnej po jego uznaniu,
l) ponoszę całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za zdrowie i życie pasażerów, którzy są obecni samochodzie w czasie jazdy na torze.

REGULAMIN RAMOWY

UWAGA! Kaski dla kierowcy i ew. pasażera OBOWIĄZKOWE

UWAGA! Do jazdy na Torze zostaną dopuszczone jedynie samochody, które generują w warunkach pomiarowych hałas NIE większy niż 93 dB - lub w pomiarze dynamicznym samochodu poruszającego się na próbie, hałas NIE większy niż 96 dB. Samochody niespełniające powyższego wymogu nie zostaną dopuszczone do prób.

UWAGA! Wszystkie pojazdy wyjeżdżające na tor muszą posiadać zainstalowane uchwyty holownicze!

Akceptuję i będę przestrzegał zapisów powyższego oświadczenia, regulaminów imprezy oraz zasad obowiązujących podczas imprezy
 

Wpłaty prosimy wykonywać poprzez

lub na poniższe dane:

Automobilklub Wielkopolski, Poznań, ul. Towarowa 35/37
Nr. Konta 05 1130 1088 0001 3114 2620 0002

Wpłaty za uczestnictwo w tytule muszą zawierać formułę: 'Wpisowe na edycję numer edycji TPTD Mistrzostw Okręgu PZM. Opcja dodatkowa: numer opcji'. Wpłaty z innymi tytułami lub nieopisane w ten sposób będą zwracane = uczestnictwo nie będzie potwierdzone.


Po wysłaniu zgłoszenia, system automatycznie przenosi na stronę płatnosci on-line Przelewy 24. Po dokonaniu płatności w systemie on-line, zgłoszenie automatycznie przenoszone jest na listę podstawową (w odpowiedniej grupie), jeśli płatność on-line nie zostanie zrealizowana pozostaje ono na liście rezerwowej, z której będzie przeniesione po dokonaniu i ręcznym zaksięgowaniu wpłaty na podany poniżej numer konta (to zwykle trwa kilka dni).

O dostaniu się na listę podstawową decyduje kolejność wpływów na konto. Po wyczerpaniu się miejsca na liście podstawowej kolejne osoby nie będą przyjmowane! Wpłata osób, które zbyt późno jej dokonają i przez to nie dostaną sie na listę podstawową zostanie przeniesiona na dowolny termin lub zwrócona na konto bankowe. Do 7 dni przed treningiem można dokonać dowolną zmianę jego terminu lub anulowanie rezerwacji, po tym okresie zmiana nie jest już możliwa – zapewnione jest miejsce na imprezie = wpisowe nie zostanie zwrócone. Dozwolone jest ustanowienie zastępstwa.


ORGANIZATOR

Automobilklub Wielkopolski, Poznań, ul. Towarowa 35/37

TOR POZNAŃ 62-081 Przeźmierowo, ul. Wyścigowa 3, tel. (061) 814-35-11, fax (061) 868-22-68
Koordynator: Dariusz Krupa, tel.606 333 557, biuro@tptd.pl